Regulamin korzystania ze stołówki szkolnejpobierz

Karta zgłoszenia na obiady  – pobierz

Karta rezygnacji z obiadów – pobierz

Wypełnione karty zgłoszenia na obiady należny składać u intendenta.


Szkoła Podstawowa

Cena obiadu: 3,80 zł/dzień

Płatność za obiady: do 10. dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy: 

64 1020 4391 0000 6702 0187 6960

Tytuł przelewu: OPŁATA ZA OBIADY SZKOŁA, „KLASA NAZWISKO I IMIĘ DZIECKA”, „MIESIĄC ROK”

 Przykład: OPŁATA ZA OBIADY SZKOŁA, 1A KOWALSKI JAN, WRZESIEŃ 2019


Odpisy obiadów należy zgłaszać:

  • do godziny 8.30 w dniu nieobecności (tylko w poniedziałek),
  • do godziny 12.00 dnia poprzedzającego nieobecność (w pozostałe dni),

wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: odpisy@zso4.resman.pl

Niezgłoszenie odpisu w podanym terminie skutkuje naliczeniem opłaty!!!

Opłata za obiady w bieżącym miesiącu


Sklepik szkolny czynny jest w godzinach 8.00 – 16.00

O godz. 9.40 dostawa ciepłego pieczywa, pizzy, hod -dogów i rogalów z serem.


ZAPRASZAMY!!!

Zamknij menu