Sklepik szkolny czynny jest w godzinach 8.00 – 16.00

Bufet oferuje: kanapki, drożdżówki, owoce, napoje i słodycze.

O godz. 9.40 dostawa ciepłego pieczywa, pizzy, hod -dogów i rogalów z serem.

 

Szkoła Podstawowa

Cena obiadu: 3,80 zł/dzień

zapisy na obiady w sekretariacie szkoły

Płatności za obiady należy dokonać do 10. dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy: 64 1020 4391 0000 6702 0187 6960

Tytuł przelewu: OPŁATA ZA OBIADY „MIESIĄC I ROK”, „IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA”, „KLASA”

 Przykład „OPŁATA ZA OBIADY WRZESIEŃ 2018, JAN KOWALSKI, 1 A”

 

Odpisy obiadów należy zgłaszać w sekretariacie szkoły osobiście lub telefonicznie pod numerem 177482700 w godzinach:

od 7.30 do 15.30 – dzień wcześniej,

od 7.30 do 8.15 – w dniu w którym uczeń nie korzysta z obiadów.

 

Niezgłoszenie odpisu w podanym terminie skutkuje naliczeniem opłaty!!!


 

Gimnazjum i Liceum

Cena obiadu: 5,50 zł/dzień

zapisy na obiady w sekretariacie szkoły

Płatności za obiady należy dokonać do 10. dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy: 56 1240 2614 1111 0010 3846 2956

Tytuł przelewu: ZSO4 OPŁATA ZA OBIADY „MIESIĄC I ROK”, „IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA”

Przykład „ZSO4 OPŁATA ZA OBIADY WRZESIEŃ 2018, JAN KOWALSKI”

 

Odpisy obiadów należy zgłaszać w sekretariacie szkoły osobiście lub telefonicznie pod numerem 177482700 w godzinach:

od 7.30 do 15.30 – dzień wcześniej,

od 7.30 do 8.15 – w dniu w którym uczeń nie korzysta z obiadów.

Wpłaty za obiady w bieżącym miesiącu

 

Niezgłoszenie odpisu w podanym terminie skutkuje naliczeniem opłaty!!!


JADŁOSPIS SZKOŁA

POBIERZ

 


ZAPRASZAMY!!!

Zamknij menu