Bilans sześciolatka potrzebny do szkoły – wyniki badań w tzw. wniosku bilansowym.

Bilans przeprowadzony przez lekarza pediatrę ocenia dojrzałość szkolną dziecka, tzn. czy jest gotowe do podjęcia nauki w szkole oraz czy może brać udział we wszystkich ćwiczeniach na lekcjach wychowania fizycznego.

Bilans zdrowia to inaczej profilaktyczne badania lekarskie. Pozawalają one ocenić, jak rozwija się dziecko, a także odpowiednio wcześnie wykryć ewentualne nieprawidłowości.

Podczas bilansu sześciolatka przeprowadzane są następujące badania: lekarz mierzy wzrost i wagę ciała dziecka, robi pomiar ciśnienia tętniczego krwi, bada wzrok pod kątem zaburzeń ostrości czy zeza, przeprowadza test reakcji słuchowych, ocenia rozwój mowy oraz ustawienie kończyn dolnych, kształt stóp i postawę ciała, test jest nastawiony przede wszystkim na ocenę gotowości szkolnej. W związku z tym dziecko podlega nie tylko badaniu przez pediatrę, ale również przez psychologa i pedagoga. Jest to bardzo ważna ocena w rozwoju malucha, ponieważ pozwala sprawdzić, czy Twoje dziecko jest już gotowe, by uczestniczyć w zajęciach szkolnych. Specjaliści sprawdzają zasób słów sześciolatka, jego zdolność analizy słownej, inteligencję, a także sprawność rąk. Dzięki takim badaniom można ocenić czy kwalifikuje się on na ewentualne zajęcia wyrównawcze lub rehabilitacyjno-ruchowe. W trakcie bilansu sześciolatka przeprowadza się tzw. lateralizację. Jest to test sprawdzający dominację półkuli mózgowej, czyli którą ręką dziecko posługuje się chętniej podczas wykonywania codziennych czynności  i którym okiem chętniej patrzy..

 

                                                                                                           Higienistka szkolna

                                                                                                                     Danuta Pociask

Zamknij menu
Skip to content