Zarządzenia Podkarpackiego Kuratora Oświaty 

zarządzenie z 30 stycznia 2018r. oraz zarządzenie z 1 lutego 2018r.

Główna STRONA REKRUTACJI – nabór elektroniczny

XII Liceum Ogólnokształcące  z oddziałami integracyjnymi

XII LO znajduje się w ZSO nr 4 przy ul. Rejtana 30, w centrum osiedla Nowe Miasto tuż obok Millenium Hall. Dysponujemy bardzo dobrą bazą lokalową oraz sportową – łącznie z krytą pływalnią „Delfin”. Budynek dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych.

Gwarantujemy indywidualne podejście do ucznia w mało licznych zespołach klasowych, co może okazać się bardzo ważnym aspektem w roku 2019, kiedy w liceach spotkają się uczniowie gimnazjum i absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej.

Na rok szkolny 2019/2020 proponujemy:

Drodzy Rodzice,

często Wy i Wasze dzieci zadajecie pytania dotyczące dalszego toku kształcenia i możliwości edukacyjnych, oferowanych po reformie systemu edukacji.  Zdaję sobie sprawę z Państwa niepokoju i postaram się odpowiedzieć na niektóre z nich, dotyczące przede wszystkim zasad naboru do ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Uczniowie kończący gimnazjum mogą ubiegać się o miejsce w 3-letnim liceum ogólnokształcącym,  4 – letnim technikum lub 3 – letniej branżowej szkole I stopnia.

Absolwenci klas VIII mogą zostać przyjęci do 4 – letniego liceum ogólnokształcącego, 5 – letniego technikum lub 3 – letniej szkole branżowej I stopnia.

Kryteria rekrutacyjne obowiązujące podczas naboru to m.in.:

 • wyniki egzaminu,
 • oceny ukończenia szkoły (język polski i trzy obowiązkowe zajęcia edukacyjne ustalone przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację),
 • świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem,
 • szczególne osiągnięcia na świadectwie ukończenia szkoły.

 

Rekrutacja dla uczniów gimnazjum i szkół podstawowych będzie toczyła się oddzielnie, inny będzie też program nauczania realizowany dla obu grup wiekowych.  Niemniej jednak, co ważne, faktem jest, iż w tym roku szkolnym o przyjęcie do szkół średnich będą ubiegali się zarówno uczniowie ostatnich klas gimnazjum, jak i klas VIII szkół podstawowych. W założeniu każda szkoła ma przygotować taka samą liczbę klas dla absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej, co może się wiązać z ograniczeniami lokalowymi oraz wydłużonym czasie nauki w szkole.

 Biorąc to pod uwagę, w roku szkolnym 2019/2020 zdecydowaliśmy się na poszerzenie oferty edukacyjnej naszego liceum.

Obok klas integracyjnych pragniemy utworzyć klasy dla uczniów obecnie kończących gimnazjum i klasy dla uczniów szkól podstawowych.

Planowane oddziały to:

 • klasa I A – rozszerzony program: matematyka, fizyka, język angielski

 • klasa I B – rozszerzony program: biologia, chemia, język angielski

 • klasa I C – rozszerzony program: WOS, historia, język angielski  

 

Nasza szkoła oferuje swym uczniom prace z wysoko wykwalifikowaną kadrą (egzaminatorzy maturalni), pracę w systemie jednozmianowym, dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, sale gimnastyczne oraz pływalnię. Dodatkowym atutem jest bardzo dobra lokalizacja w centrum Rzeszowa.

Bardzo proszę, abyście Państwo zapoznali się z naszą ofertą, przeanalizowali ją i wzięli pod uwagę w chwili wyboru szkoły przez Wasze dzieci.

Wszelkie informacje dotyczące szkoły i naboru do XII LO znajdą Państwo na stronie internetowej  www.zso4.rzeszow.pl lub uzyskają w sekretariacie.

 

Dyrektor ZSO nr 4 

Jolanta Pietrasz

LEKCJE TRWAJĄ OD GODZ 8.00 DO 15.10

XII LO  – SZKOŁA Z INICJATYWĄ

 • Wolontariat
 • Współpraca z uczelniami
 • Współpraca z instytucjami kultury, nauki, pracodawcami, PPP.

XII LO

SKUTECZNIE  przygotowujemy do egzaminów dojrzałości poprzez ciekawe lekcje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, wyjścia edukacyjne, propozycje różnorodnych konkursów, organizowanie próbnych egzaminów maturalnych, fakultetów przedmiotowych, kół zainteresowań, spotkań z ludźmi, którzy odnieśli sukces oraz możliwość indywidualnych konsultacji
z nauczycielami.

POSIADAMY pracownie przedmiotowe wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny (laboratorium językowe, projektory w każdej sali, tablice interaktywne) bibliotekę wraz
z czytelnią i stanowiskami komputerowymi oraz stołówkę.

ORGANIZUJEMY :

 • KONWERSACJE Z NATIVE SPEAKEREM
 • WARSZTATY TEATRALNE, JĘZYKOWE PEDAGOGICZNE,
  Z PREORIENTACJI ZAWODOWEJ
 • WYCIECZKI TURYSTYCZNE
 • KONKURSY
 • SPOTKANIA INTEGRACYJNE
 • WOLONTARIAT

    WSPÓŁPRACUJEMY Z :

 • UNIWERSYTETEM RZESZOWSKIM
 • POLITECHNIKĄ
 • INSTYTUTEM PAMIECI NARODOWEJ
 • PARAFIĄ SALEZJANÓW oraz KATEDRALNĄ
 

Strona naboru

Zamknij menu