Szanowni Państwo,

Informujemy, iż opłata za obiady w maju 2019 r. wynosi:

szkoła podstawowa: 20 dni x 3,80 zł = 76,00 zł

gimnazjum i liceum: 20 dni x 5,50 zł = 110 zł (płatne bezpośrednio na konto firmy cateringowej)

Przed dokonaniem płatności za miesiąc maj 2019 prosimy rodziców uczniów Szkoły podstawowej o kontakt telefoniczny w celu ustalenia dokładnej kwoty do zapłaty – 17 748 2702

Przypominamy, iż wpłat należy dokonywać na konto ZSO Nr 4 do dnia 10 każdego miesiąca.

Całkowitą rezygnację dziecka z obiadów należy zgłosić pisemnie w sekretariacie szkoły. Tylko taka forma rezygnacji będzie respektowana.

Przypominamy ponadto, iż pod numerem telefonu 7482700 można zgłosić nieobecność dziecka, co spowoduje nienaliczanie za dany dzień opłaty.

Informację o kwocie odliczeń za poprzedni miesiąc można uzyskać pod numerem 7482702.

Zamknij menu