Opłata za obiady: październik 2021 r.

76,00 zł
(20 dni x 3,80 zł
)

UWAGA: Dla uczniów, którzy będą zapisani na dyżur w dniu 14.10.2021 r. opłata wynosi 79,80 zł.


Przypominamy, że wpłat należy dokonywać do 10. dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy: 64 1020 4391 0000 6702 0187 6960.

Odpisy obiadów należy zgłaszać najpóźniej w dniu nieobecności, do godziny 8.00,
wyłącznie drogą mailową na adres: : odpisy@zso4.resman.pl

Niezgłoszenie odpisu w podanym terminie skutkuje naliczeniem opłaty!!!

 

 

Zamknij menu
Skip to content