Opłata za obiady: czerwiec 2022 r.

57,00 zł
(15 dni x 3,80 zł
)

Сума до сплати = кількість днів перебування в школі x 3,80 злотих

WAŻNE! Dla uczniów zapisanych na dyżur w dniu 17 czerwca 2022 r. wyniesie 60,80 zł.


Przypominamy, że wpłat należy dokonywać do 10. dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy: 64 1020 4391 0000 6702 0187 6960.

У назві банківського переказу введіть: ім’я та прізвище, назву класу

Odpisy obiadów należy zgłaszać najpóźniej w dniu nieobecności, do godziny 8.00,
wyłącznie drogą mailową na adres: : odpisy@zso4.resman.pl

Про відсутність дитини на обід необхідно повідомити до 8:00 за телефоном (17 748 2704) або електронною поштою (intendent@zso4.resman.pl) або безпосередньо ИНТЕНДЕНТУ (навпроти їдальні).

Niezgłoszenie odpisu w podanym terminie skutkuje naliczeniem opłaty!!!

Zamknij menu
Skip to content