Przed dokonaniem opłaty za miesiąc grudzień 2019 prosimy o kontakt telefoniczny – 17 7482702

Opłata za obiady w miesiącu – grudniu 2019 r. wynosi:

57,00 zł

(15 dni x 3,80 zł)

UWAGA: Podana kwota obejmuje wyłącznie dni zwykłej nauki szkolnej w grudniu i nie uwzględnia następujących dni: 23, 24, 27, 30, 31 grudnia 2019 r. Rodzice/opiekunowie, którzy zapiszą dzieci na dyżur świąteczny w świetlicy szkolnej, muszą dokonać wpłaty odpowiednio wyższej – przyjmują stawkę: 3,80 zł/dzień.

Przypominamy, iż wpłat należy dokonywać do dnia 10. dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy: 64 1020 4391 0000 6702 0187 6960.

Odpisy obiadów należy zgłaszać najpóźniej do godziny 12.00 dnia poprzedzającego nieobecność, wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: odpisy@zso4.resman.pl

Niezgłoszenie odpisu w podanym terminie skutkuje naliczeniem opłaty!!!

Rezygnację dziecka z obiadów należy zgłosić  na odpowiednim druku u intendenta. Tylko taka forma rezygnacji będzie respektowana.

 

Zamknij menu