Informacja

Wszyscy uczniowie klas I-III, których rodzice złożyli do dnia 19 sierpnia 2020 r. podpisane „Karty zgłoszenia” z potwierdzeniem zatrudniania, zostali przyjęci do świetlicy szkolnej.


ZAPISY DO ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Informujemy, że zapisy do świetlicy szkolnej będą kontynuowane
od
  1 lipca 2020 r. (środa) godz. 8.00
do 30 lipca 2020 r. (wtorek) godz. 15.00.

 

Prosimy o składanie wyłącznie podpisanych „Kart zgłoszenia” z potwierdzeniem zatrudnienia (pieczątka i podpis pracodawcy/zaświadczenie o zatrudnieniu lub potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej) obojga rodziców lub jednego rodzica wraz z oświadczeniem o samotnym wychowywaniu dziecka .

„Kartę zgłoszenia” należy wysłać w formie skanu na adres: sekretariat@zso4.resman.pl
(w temacie maila wpisując „Zgłoszenie do świetlicy”) lub
złożyć na portierni w holu szkoły.

Zapisy obowiązują wszystkich uczniów przyszłych klas I-III szkoły podstawowej

 

UWAGA: Jeżeli liczba zgłoszeń będzie większa, niż liczba miejsc w świetlicy, to o przyjęciu będą decydować:

  • posiadanie przez ucznia Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
  • data otrzymania skanu przesłanego drogą mailową (nie data wysłania) lub data złożenia na portierni.

 

Do pobrania

  1. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej 2020/2021 – pobierz
  2. Regulamin świetlicy szkolnej ZSO Nr 4 – 2019/2020 – pobierz
Zamknij menu
Skip to content