Szanowni Rodzice,

Zapisy do świetlicy szkolnej uczniów klas I-III szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020 rozpoczną się 27 maja 2019 r. , godz. 7.30 i potrwają do 21 czerwca 2019 r., godz. 15.00.

W celu dokonania zapisu dziecka do świetlicy szkolnej, należy we wskazanym terminie złożyć w sekretariacie szkoły wypełnioną i podpisaną „Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej” – druki dostępne są na stronie internetowej ZSO Nr 4 oraz w sekretariacie szkoły i świetlicy szkolnej.

Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest potwierdzenie zatrudnienia obojga rodziców/opiekunów prawnych dziecka, w karcie zgłoszenia lub poprzez dostarczenie aktualnego zaświadczenia o zatrudnieniu,.

Jeżeli liczba chętnych będzie większa niż ilość dostępnych miejsc, o przyjęciu do świetlicy decydować będą:

1) posiadanie przez ucznia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną,

2) data złożenia w sekretariacie szkoły wypełnionej i podpisanej „Karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej”.

Dyrekcja ZSO Nr 4

Do pobrania

  1. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej 2019/2020 – pobierz
  2. Regulamin świetlicy szkolnej ZSO Nr 4 – 2019/2020 – pobierz
Zamknij menu