ZAPISY DO ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2021/2022

KOMUNIKAT z dnia 27 sierpnia 2021 r.
Informujemy, że wszystkie dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni złożyli po 30 CZERWCA 2021 kompletne i podpisane zgłoszenia z potwierdzonym zatrudnieniem obojga rodziców, zostały przyjęte do świetlicy na rok szkolny 2021/2022.


KOMUNIKAT z dnia 2 lipca 2021 r.
Informujemy, że wszystkie dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni złożyli w terminie od 1 CZERWCA 2021 do 30 CZERWCA 2021. kompletne i podpisane zgłoszenia, zostały przyjęte do świetlicy na rok szkolny 2021/2022.


Zapisy do trwają od 1 CZERWCA 2021 do 30 CZERWCA 2021.

Zapisy obowiązują wszystkich uczniów przyszłych klas I-III szkoły podstawowej – również tych, którzy są zapisani do świetlicy w bieżącym roku szkolnym.

W celu zapisania dziecka do świetlicy szkolnej, należy wypełnić Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej (dostępne na stronie internetowej szkoły oraz przy wejściu do szkoły) i złożyć do skrzynki znajdującej się przy wejściu do szkoły z napisem „ZAPISY DO ŚWIETLICY”.

Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest potwierdzenie zatrudnienia obojga rodziców/opiekunów prawnych – na „Karcie zgłoszenia…” (pieczątka i podpis pracodawcy) lub dołączając do „Karty zgłoszenia…” aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej.

Karty niekompletne (bez potwierdzenia zatrudniania obojga rodziców) lub zostawione w innym miejscu, niż wskazane (np. w świetlicy) nie będą rozpatrywane.

Jeżeli liczba zgłoszeń będzie większa niż liczba miejsc w świetlicy, o przyjęciu będą decydować:

  • posiadanie przez ucznia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
  • data złożenia wypełnionej i podpisanej „Karty zgłoszenia…” z potwierdzeniem zatrudnienia obojga rodziców/opiekunów prawnych dziecka.

 

Do pobrania

  1. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej 2021/2022 – pobierz
  2. Regulamin świetlicy szkolnej ZSO Nr 4 – pobierz
Zamknij menu
Skip to content