SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W RZESZOWIE

Działania podjęte w roku szkolnym 2019/2020:

  • nawiązanie współpracy z koordynatorem wojewódzkim panią Barbarą Wolny,
  • powołanie szkolnych koordynatorów Szkoły Promującej Zdrowie oraz zespołu do spraw promocji zdrowia,
  • dokonanie wstępnej diagnozy potrzeb i zasobów środowiska szkolnego mającej na  celu ustalenie problemów priorytetowych,
  • przeprowadzenie konkursu na logo szkoły promującej zdrowie,

Skład szkolnego zespołu Szkoły Promującej Zdrowie:

Koordynatorzy: p. Wioletta Pietrucha, p. Elżbieta Kąsek, p. Ewa Dudek

Członkowie: p. Marzena Stolarska, p. Natalia Piszcz, p. Agnieszka Zajdel, p. Lidia Hajnus, p. Dominika Cyprys, p. Karolina Maternia, p. Joanna Gorczyca, p. Barbara Oczoś, p. Ewa Sarzyńska, p. Magdalena Baszak, p. Krystyna Staniek, p. Danuta Wróbel, p. Dorota Zembroń, p. Beata Pleban, p. Beata Myśliwiec, p. Renata Bomba, p. Mariola Żarek, p. Ewa Dudek, p. Lesław Malicki, p. Bożena Kędzierska, p Iwona Borowiec, p. Anna Ciechanowska, p. Anika Siorek, p. Agnieszka Kolek, p. Agnieszka Batóg, p. Dominika Pomianek.

Szkoła promująca zdrowie

to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną: systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

Pierwszym krokiem w działaniach było postawienie trafnej diagnozy dotyczącej aktualnej oceny potrzeb, stanu nabytej wiedzy, prawidłowych prozdrowotnych nawyków i przyzwyczajeń.

Na podstawie ankiet i wywiadów przeprowadzonych wśród nauczycieli, uczniów i rodziców, pracowników niepedagogicznych wyłoniono problem priorytetowy:

Problem priorytetowy: Należy zmienić nawyki żywieniowe wśród uczniów

(klasy I-VIII Szkoły Podstawowej).

Opis problemu: Uczniowie nie mają utrwalonych dobrych nawyków żywieniowych (spożywanie zbyt dużych ilości słodyczy, picie wysoko słodzonych napojów, nieregularna dieta, częste braki drugiego śniadania, złe wybory żywieniowe).

Przyczyny istnienia problemu: Brak umiejętności dokonywania właściwych wyborów w zakresie produktów żywnościowych niezbędnych dla prawidłowego rozwoju, nieznajomość wartościowych produktów żywnościowych dla organizmu, zakup nie zawsze zdrowych produktów.

Kryteria sukcesu: Większość uczniów zmieni swój styl życia na prozdrowotny.

Wykonanie przez uczniów gazetek ściennych i plakatów promujących zdrowy styl życia, aktywne uczestniczenie w różnych formach promocji zdrowia (projekty, pogadanki, prezentacje, zdjęcia, filmy);  aktywne spędzania czasu w szkole i poza nią -gry i zabawy ruchowe, tańce, poznawanie zasady zdrowego odżywiania, pojęcie zdrowej żywności.

PLAN DZIAŁAŃ w roku szkolnym 2019/2020

Cel główny:

Zmiana nawyków żywieniowych wśród uczniów.

Cele szczegółowe:

  1. Podniesienie poziomu świadomości uczniów oraz osób dorosłych w zakresie indywidualnej odpowiedzialności za dokonywanie wyborów  w zakresie odżywiania oraz zdrowego stylu życia.
  2. Promowanie różnorodnych form aktywności fizycznej.

Kryterium sukcesu: Większość uczniów zmieni swój styl życia na prozdrowotny.

a. Co wskaże, że osiągnięto cel?

Liczba uczniów, którzy zmienią swój styl życia na prozdrowotny.

b. Jak sprawdzimy, czy osiągnięto cel?

Wywiady z uczniami. Obserwacja uczniów przez nauczycieli. Analiza ankiet skierowanych do uczniów. 

c. Kto i kiedy sprawdzi, czy osiągnięto cel?

Zespół do spraw promocji zdrowia – czerwiec 2020 roku.

Działania szkoły promującej zdrowie:

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE – konkurs na LOGO

Wyjście klasy 1b i 1c do warzywniaka

,,Od uprawy do potrawy”

ZSO nr 4 – szkołą promującą zdrowie

Plakat na Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia

Konkurs wiedzy na temat zdrowia na świetlicy

„Zdrowa Szkoła” – LOGO

Plakat „Żyj Zdrowo”

Światowy Dzień Cukrzycy

,,Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania”

Spotkanie z dietoterapeutką

 

Zamknij menu