Szanowni Państwo, informujemy, iż opłata za obiady uczniów klas I, IV, VII za miesiąc grudzień 2017 r. wynosi 64 zł. Przypominamy, iż wpłat należy dokonywać na konto ZSO Nr 4 do dnia 10 każdego miesiąca. Decyzją Dyrektora szkoły brak wpłaty do 10 wykluczy dziecko z korzystania z obiadów. Przypominamy ponadto, iż pod numerem telefonu 17 7482702 można zgłosić nieobecność dziecka, co spowoduje nienaliczanie za dany dzień opłaty. Informację o kwocie odliczeń za poprzedni miesiąc można uzyskać pod ww numerem.