Szanowni Rodzice, 8 marca 2018r. rozpoczynamy rekrutację do klas 4 i 7 w szkole podstawowej nr 30.

Rekrutacja trwa do 23 marca 2018!

Wnioski o przyjęcie kandydaci mogą składać w sekretariacie szkoły lub logując się przez Internet.

Pobierz wniosek w formacie pdf
Pobierz wniosek w formacie doc


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 SZKOŁĄ PRZYJAZNĄ I OTWARTĄ NA POTRZEBY UCZNIA

Opis jednostki

Szkoła Podstawowa nr 30 w Rzeszowie jest nowoczesną i przyjazną młodzieży placówką otwartą dla każdego dziecka i rodzica. Tworzą ją ludzie tolerancyjni i kreatywni, odpowiedzialni za wszechstronny rozwój ucznia, który znajduje się w centrum ich uwagi.

Wyróżnia nas przyjazna atmosfera zaufania, dzięki której dzieci czują się zauważone i docenione. W naszej codziennej pracy nauczania stosujemy różnorodne metody i formy nauczania, kładąc nacisk na wszechstronny rozwój osobowości uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnych możliwości, uzdolnień i zainteresowań.
Uczymy naszych uczniów tolerancji wobec innych, wdrażamy do samodzielności, rozwijamy talenty, wspieramy rozwój, pielęgnując jednocześnie ich radość i wzbudzając ciekawość świata.

Szkoła Podstawowa nr 30 w Rzeszowie oferuje:

 • fachową opiekę doświadczonych specjalistów otwartych na podnoszenie swych kwalifikacji,
 • przestronne i dobrze wyposażone sale lekcyjne (jednoosobowe stanowiska pracy, tablice interaktywne, ekrany dotykowe, rzutniki multimedialne),
 • nowoczesne pracownie komputerowe wyposażone w sprzęt komputerowy,
 • otwartość na potrzeby uczniów, w tym niepełnosprawnych,
 • jednozmianową naukę od godziny 8.00 we wszystkich klasach,
 • bezpieczeństwo uczniów – szkoła jest pod stałym monitoringiem wizyjnym,
 • zajęcia edukacyjne w małolicznych klasach,
 • bogatą ofertę bezpłatnych zajęć dodatkowych – szanse indywidualnego rozwoju dla uczniów zdolnych (między innymi: koło matematyczne, historyczne, przyrodnicze, informatyczne, muzyczne, taneczne,
 • teatralne, językowe, sportowe),
 • innowacje z języka angielskiego, matematyczno-fizyczne, biologiczno-chemiczne i sportowe, z rysunku , teatralno-muzyczne,
 • uczestnictwo w realizacji ciekawych programów edukacyjnych min: Zostań dobrym przedsiębiorcą ,
 • specjalistyczną opiekę nad dziećmi mającymi trudności w nauce (zajęcia wyrównawcze),
 • naukę dwóch języków obcych (język angielski, język niemiecki, hiszpański) w podziale na grupy według stopnia zaawansowania,
 • zajęcia na basenie w ramach zajęć wf (naukę pływania pod kierunkiem specjalisty),
 • dobrze wyposażony kompleks sportowy (sale gimnastyczne, boiska sportowe, siłownię, salę lustrzaną),
 • opiekę nad dziećmi w świetlicy szkolnej w godz. 6.30 – 17.00 (w ramach zajęć świetlicowych: zabawy, gry, zajęcia plastyczne i muzyczne, sportowe, zajęcia na świeżym powietrzu oraz dodatkowe zajęcia komputerowe dla uczniów),
 • wycieczki kulturalne, edukacyjne, integracyjne,
 • współpracę z instytucjami kulturalnymi i artystycznymi,
 • wolontariat,
 • korzystanie z różnych form pomocy rodzicom i uczniom mających na celu wsparcie w procesie wychowania i opieki.
 • aktywnie działający Samorząd Szkolny,
 • smaczne domowe obiady w nowoczesnej stołówce szkolnej,
 • opiekę medyczną na terenie szkoły

Szkoła usytuowana jest w centrum osiedla Nowe Miasto przy ulicy Rejtana 30 (obok Millenium Hall).

Zdjęcia jednostki