Szanowni Rodzice, 1 marca 2018r. rozpoczynamy rekrutację do klas 1 w szkole podstawowej nr 30.

Uwaga! Rekrutacja trwa do 16 marca 2018!

Wnioski o przyjęcie kandydaci mogą składać w sekretariacie szkoły lub logując się przez Internet.

Pobierz wniosek w formacie pdf
Pobierz wniosek w formacie doc


Opis jednostki

Jesteśmy Szkołą Podstawową Nr 30 na terenie osiedla Nowe Miasto (obok Millenium Hall).

Naszymi wychowankami są dzieci pochodzące z najbliższego środowiska, a także wszystkie te, którym odpowiada klimat naszej szkoły oraz szeroki wachlarz zajęć rozwijających pasje i zainteresowania podopiecznych. Naszym celem jest wszechstronny rozwój dziecka na miarę jego możliwości w twórczej, przyjaznej atmosferze i poczuciu bezpieczeństwa.

Najważniejszymi wartościami, którymi się kierujemy, są:

 • szacunek dla drugiego człowieka,
 • otwartość na potrzeby innych,
 • odpowiedzialność.

Wyróżnia nas:

 • wysoka jakość nauczania,
 • nowoczesna baza szkoły,
 • zintegrowane środowisko.

Misja szkoły

Dbamy o to, aby nasi uczniowie byli rzetelnie przygotowani do dalszej nauki i życia w dynamicznie zmieniającym się świecie.

Zalety:

 • Szkoła Podstawowa Nr 30 cieszy się uznaniem w środowisku,
 • nauka trwa od 8.00 do 14.20/15.10
 • świetlica szkolna czynna jest od 6.30 do 17.00 i oferuje różnorodne zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów
 • uczniowie mogą korzystać z obiadów
 • zapewniamy wysoką jakość nauczania przy zastosowaniu nowatorskich metod pracy, profesjonalizm, bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, oraz zajęcia wspierające uczenie
 • szkoła jest placówką bardzo dobrze wyposażoną w sprzęt i pomoce dydaktyczne – pracownie przedmiotowe, multimedialne, dwie sale gimnastyczne, pływalnię, nowoczesne boiska sportowe
 • twórcza kadra nauczycielska stale się dokształcająca, kompetentna i dobrze przygotowana, właściwie dostosowuje sposób przekazywania wiedzy oraz kształtowania umiejętności i postaw uczniów
 • zapewnia bezpieczeństwo i życzliwą atmosferę
 • wspomaga rodziców w procesie wychowawczym, kształtuje szacunek do dziedzictwa kulturowego narodu, regionu i miasta
 • rodzice czynnie angażują się w życie szkoły
 • szkoła integruje środowisko lokalne, współpracuje z różnymi instytucjami wspomagającymi jej działania
 • możemy pochwalić się licznymi sukcesami uczniów w konkursach kuratoryjnych, pozaszkolnych i zawodach sportowych
 • klasy integracyjne liczą od 15 do 20 uczniów, w tym 3 do 5 osób niepełnosprawnych.

Uczniowie niepełnosprawni kwalifikowani są do tej klasy na podstawie orzeczenia z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Pozostali uczniowie dobierani są do zespołu na podstawie deklaracji prawnego opiekuna.

 • program obowiązujący w klasach integracyjnych jest taki sam, jak w klasach równoległych. W przypadku osób z orzeczeniem, modyfikuje się go, by dostosować wymagania programowe do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.
 • cechą charakterystyczną klas integracyjnych jest ścisła współpraca z wychowawca i szkolnymi specjalistami w zakresie integrowania klasy, tworzenia przyjaznej atmosfery oraz wspomagania w zdobywaniu wiedzy i umiejętności potrzebnych w dalszym kształceniu.

Zdjęcia jednostki