Uczniowie klasy II g podczas 2 godzinnego spotkania z doradcą zawodowym 16.03.2018r. wzięli udział w grze edukacyjnej Chłopska Szkoła Biznesu. Podczas rozgrywki wcielali się  w andrychowskich kowali, tkaczy i piekarzy. Produkując towary m.in.bryki, chleby i płótna handlowali z innymi graczami oraz odbywali wyprawy handlowe do innych miast w Europie. Wygrywała drużyna która zgromadziła największy majątek poprzez sprzedaż i produkcję towarów dostępnych w grze. Uczniowie poznali  historię andrychowskiego ośrodka tkackiego. Trenowali kompetencje społeczne takie jak: komunikacja w grupie i negocjacje, kształtowanie postawy przedsiębiorczej, rozwój kreatywności  oraz umiejętności myślenia strategicznego). Były doskonalą lekcją biznesu. Przygotowały uczniów do właściwego zachowania na rynku pracy.