Konstytucja 3 maja z 1791r. była jedną  z najważniejszych ustaw w Polsce.

Była  ona  drugą  konstytucją  w świecie – po  Konstytucji  Stanów Zjednoczonych z 1787r.  Ustawa  zasadnicza była próbą  radykalnego  uzdrowienia  państwa i wyeliminowania wpływów obcych  mocarstw. Autorami Konstytucji 3 Maja byli: król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj.

Dla  uczczenia tego ważnego wydarzenia odbył się 27 kwietnia 2018r. apel, na którym młodzież Gimnazjum nr 7 zaprezentowała  montaż słowno – muzyczny z  prezentacją  multimedialną. Nastrój  tych  pamiętnych dni  przybliżyli: N. Pleban, J. Kot, K. Jaworska, J. Bojda, K. Pietryka, W. Mikulska, A. Kielar, K. Bury, D. Kawuza, I. Lisowicz, A. Machaj, M. Myszka, S. Czechowicz, M. Szpot.  Również  panie dyrektor: J. Pietrasz i B. Śmiałek w swoich wystąpieniach zwróciły uwagę  na rangę tak doniosłego wydarzenia.

Piękną  wystawę  o tematyce 3 – majowej zrobiła  J. Dobrowolska. Poczet sztandarowy reprezentowali uczniowie w składzie: K. Bieniasz, J. Bieniek, S.  Mytych, J. Pondo i  M. Ślęzak. O techniczną  oprawę zadbali: B. Hnatyk i A. Szmigiel, zaś  fotografował M. Baranowski.

Wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tego doniosłego wydarzenia dziękują bardzo organizatorzy: B. Mikuła, D. Wnęk, B. Dec – Rejman  i L. Malicki.