MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „NASZYJNIK DLA MAMY”

dla uczniów klas I – III rzeszowskich szkół podstawowych  

Regulamin:

  1. Organizatorzy konkursu: Szkoła Podstawowa nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi  Rejtana 30,   35-310 Rzeszów tel. 17  748 27 00
  2. Cele konkursu: – kultywowanie pamięci o Dniu Mamy, – rozwijanie zdolności, – integracja międzyszkolna
  3. Uczestnicy konkursu: Uczniowie klas I – III szkół podstawowych
  4. Warunki uczestnictwa:
  • uczeń wykonuje samodzielnie pracę przestrzenną z dowolnych materiałów,
  • każda szkoła wybiera 5 prac do udziału w konkursie,
  • prace powinny być opisane według wzoru:

Imię i nazwisko ucznia

Wiek i klasa

Adres szkoły,

telefon

Imię i nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego została przygotowana praca

Prace należy przekazać do 21 maja 2018 r. do SP nr 30 w Rzeszowie     

(prosimy zostawiać prace na portierni szkoły)

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

Organizatorzy: mgr Renata Trojan i mgr Anna Korab