7 maja uczniowie klasy drugiej liceum uczestniczyli w lekcji pokazowej zorganizowanej przez Muzeum Historii Miasta Rzeszowa.

Tematem spotkania była opowieść o rzeszowskim gimnazjaliście, który wyruszył do walki o wolną Polskę w wieku niespełna siedemnastu lat. Niezbyt długo cieszył się niepodległą ojczyzną, ponieważ został trafiony wrogą kulą. Zmarł 7 marca 1919 roku w wieku zaledwie 23 lat.

Podczas zajęć uczniowie mieli okazję poznać wojenne losy ulubionego żołnierza Józefa Piłsudskiego. Pamięć o nim w Rzeszowie jest żywa do dnia dzisiejszego. Zajęcia z wykorzystaniem pokazu multimedialnego urozmaicono licznymi cytatami oraz prezentacją najcenniejszych pamiątek po Leopoldzie Lisie-Kuli. Na zakończenie nasi słuchacze rozwiązywali test ze znajomości biografii rzeszowskiego bohatera.