14 maja br. uczniowie klas pierwszych i drugiej liceum wzięli udział w warsztatach pod hasłem „Papiery do kariery”, zorganizowanych przez Filię nr 6 WiMBP w Rzeszowie. Zajęcia, które odbyły się w szkolnej czytelni, przeprowadziła pani Ewa Nowak – Koprowicz  z Regionalnego Punktu Informacyjnego Eurodesk w Rzeszowie przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania.

Podczas warsztatów  uczniowie zapoznali  się z dokumentem Europass CV, który w sposób przejrzysty i czytelny umożliwia obywatelom UE udokumentowanie swoich kwalifikacji i kompetencji. Dowiedzieli się, jakie umiejętności są przydatne na rynku pracy w Polsce i UE. Korzystając ze wskazówek prowadzącej, podjęli próbę zredagowania własnego CV. Stworzyli imponujące listy własnych dokonań i możliwości.

W trakcie spotkania młodzież chętnie dzieliła się swoimi planami dotyczącymi dalszej edukacji i pracy zawodowej. Wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie przyznali, że talent jest przeważnie efektem pracy nad sobą, a sukces rzadko jest dziełem przypadku.