20 czerwca 2018r. uczniowie klasy Ib i Ic w atmosferze zabawy i dużej dozy humoru brali udział w pokazach ciekawych, nietypowych doświadczeń chemicznych, które można wykonać przy pomocy prostych środków. Uczniowie z dużym zaciekawieniem przypatrywali się prezentowanym doświadczeniom i chłonęli przekazywaną wiedzę. Dowiedzieli się również, jak ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas przeprowadzania doświadczeń chemicznych i że niektóre z nich mogą zaskakiwać efektami świetlnymi czy zmianami barwy.