Szanowni Państwo,

Informujemy, iż opłata za obiady w kwietniu 2019 r.

szkoła podstawowa: 15 dni x 3,80 zł = 57,00 zł

gimnazjum i liceum: 15 dni x 5,50 zł = 82,5 zł (płatne bezpośrednio na konto firmy cateringowej)

Przypominamy, iż wpłat należy dokonywać na konto ZSO Nr 4 do dnia 10 każdego miesiąca.

Całkowitą rezygnację dziecka z obiadów należy zgłosić pisemnie w sekretariacie szkoły. Tylko taka forma rezygnacji będzie respektowana.

Przypominamy ponadto, iż pod numerem telefonu 7482700 można zgłosić nieobecność dziecka, co spowoduje nienaliczanie za dany dzień opłaty.

Informację o kwocie odliczeń za poprzedni miesiąc można uzyskać pod numerem 7482702.