Szkolny Klub Wolontariatu zaprasza całą społeczność naszej szkoły do wzięcia udziału w zbiórce zniczy, które 1 listopada zapłoną na polskich cmentarzach we Lwowie.

Jak co roku, włączmy się w akcję „Światełko Pamięci dla Łyczakowa” organizowaną przez TVP Rzeszów.

Białe i czerwone znicze prosimy przynosić do p. Agaty Lustofin, p. Anny Ciechanowskiej, p. Michaliny Jaworskiej i p. Lesława Malickiego do dnia 19.10.2018 r.

Klasa, która przyniesie najwięcej zniczy, otrzyma nagrodę – niespodziankę.

Pamiętajmy o naszych rodakach pochowanych na Wschodzie – zapalmy wspólnie światełko pamięci.