2 października br uczniowie XII Liceum Terapeutycznego odwiedzili Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. Pracownicy muzeum, w tym kierownik P. Rafał Kocoł oprowadził uczniów po kilku ważnych wystawach. Jedną z najważniejszych atrakcji, cieszącą się zainteresowaniem uczniów  była wystawa  pt. „Tobie Ojczyzno- z dziejów oddziałów podhalańskich 1918- 2018”, a także szereg innych, w tym: wystawę malarstwa XVIII- XIX wieku, wystawę Legionów Polskich w czasie I wojny światowej oraz wystawę prehistoryczną. Uczniowie mieli możliwość obejrzeć relikty przeszłości w postaci broni, zabytkowych  mundurów, elementów stroju kobiecego oraz śladów bytności człowieka prehistorycznego z naszych okolic.