Szkoła Podstawowa nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie zaprasza do udziału w konkursie ,,Zachowanie wobec osób niepełnosprawnych w różnych sytuacjach życiowych’’ pod hasłem: ,,Pomoc na co dzień’’

Cel konkursu:

 • kształtowanie właściwych postaw wobec osób niepełnosprawnych

 • podniesienie wzrostu poziomu świadomości społecznej wobec ww. osób

Zasady konkursu:

Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży, w poszczególnych kategoriach wiekowych: przedszkole, klasy 1 -3 szkoły podstawowej, klasy 4 -8 szkoły podstawowej oraz gimnazjum.

Indywidualne prace będą oceniane w następujących kategoriach:

 • przedszkole, klasy I – III praca plastyczna,

 • klasy 4 -8 szkoły podstawowej oraz gimnazjum – praca plastyczna lub komiks ( do wyboru).

Obrazki/rysunki wraz z opisem przedstawiające pozytywne/właściwe zachowania w następujących sytuacjach:

 • zachowanie wobec osoby niepełnosprawnej (która porusza się na wózku inwalidzkim lub o kulach),
 • zachowanie kierowców na parkingu, chodniku gdzie znajduje się ,,koperta” przeznaczona dla osób niepełnosprawnych,
 • zachowanie wobec osoby niepełnosprawnej, która porusza się z psem przewodnikiem,
 • zachowanie wobec osoby niesłyszącej,
 • zachowanie wobec osoby niewidomej (np. przy przejściu dla pieszych, na przystanku autobusowym),
 • zachowanie wobec niepełnosprawnej/ego koleżanki/kolegi z przedszkola lub szkoły.

Wymogi techniczne:

 • prace plastyczne – mogą być wykonane dowolną techniką płaską na formacie A4,

 • komiks – może być wykonany dowolną techniką płaską na formacie A3 ( duży blok rysunkowy),

 • każda praca powinna zawierać umieszczoną z tyłu w dolnym, lewym rogu metryczkę ( imię i nazwisko, wiek, klasa).

 

Prace konkursowe należy przynosić do p. Michaliny Jaworskiej, p. Magdaleny Baszak oraz B. Mikuły do 28 listopada 2018 roku.

Prace zostaną wystawione 3 grudnia na holu szkoły z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.