27 listopada 2018 r. w rzeszowskim MDK odbyło się spotkanie samorządów uczniowskich,  kół wolontariatu  szkół ponadgimnazjalnych z przedstawicielami fundacji, organizacji             i stowarzyszeń działających na terenie naszego miasta: Fundacji „Iskierka”, Stowarzyszenia „Zupełne dobro”, Fundacji „Generator Inspiracji”- wolontariat studencki, Rady Młodzieży Rzeszowa, którzy przedstawili różne formy swojej pracy na rzecz potrzebujących. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Gala Wolontariatem Inspirowani”. Spotkanie umożliwiło naszym uczniom poznanie różnych form pomocy potrzebującym świadczonej przez wolontariuszy.