Szkoła Podstawowa nr 30 również brała czynny udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Dla najmłodszych uczniów naszej szkoły oraz Przedszkola nr 34 został ogłoszony konkurs plastyczny pt. ,,Zachowanie wobec osób niepełnosprawnych w różnych sytuacjach życiowych’’ pod hasłem: ,,Pomoc na co dzień’’. Celem konkursu było kształtowanie właściwych postaw wobec osób niepełnosprawnych oraz podniesienie wzrostu poziomu świadomości społecznej wobec ww. osób. Dziękujemy za tak liczny udział w konkursie, a zwycięzcom gratulujemy. Trzeciego grudnia uczniowie spotkali się ze znanym malarzem Stanisławem Kmiecikiem, współpracujący z Wydawnictwem Artystów Malujących Ustami i Nogami AMUN. Ten szczególny artysta, mimo braku rąk, tworzy piękne obrazy inspirowane przyrodą i życiem codziennym. Zapraszanie tak znakomitych gości ma nie tylko walor artystyczny, ale także terapeutyczny i społeczny. Nasi uczniowie mogli się przekonać, jak mimo wielu barier, ograniczeń i problemów można realizować swoje marzenia oraz pasje.