W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła uczestniczy w XI Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Dobre rady na elektroodpady – oddaj mnie w dobre ręce 2019” – konkurs organizowany jest pod patronatem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Organizatorem konkursu jest AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. oraz AURAEKO BATERPACK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie. Celem konkursu jest wzrost świadomości na temat negatywnego wpływu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na środowisko oraz zbiórka  jak największej ilości sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii  i akumulatorów, która prowadzona będzie w naszej szkole okresie od 25 lutego do 25 kwietnia br. Do udziału w akcji zbierania zużytego sprzętu zachęcamy wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły – walczymy o jak najwyższe miejsce w konkursie. Więcej informacji udziela szkolny EKO – zespół uczniów z klasy III B gimnazjum i opiekun zespołu konkursowego pani Dorota Zembroń.