W naszej szkole odbywają się  dwa razy w miesiącu zajęcia grupowe z  Treningu Umiejętności Społecznych.  Uczestnicy zajęć poprzez odpowiednie ćwiczenia kształtują różne umiejętności min.  inicjowania i właściwego prowadzenia rozmowy, dyskutowania, słuchania innych ludzi, ale i zdolności do zadawania pytań, metod radzenia sobie z różnymi uczuciami  – zarówno z tymi przyjemnymi jak i z trudnymi dla nich, sposoby na rozwiązywanie konfliktów, rozróżniania uczuć – zarówno swoich, jak i doświadczanych przez innych ludzi. Uczą się również  pracy w grupie.