Dnia 5 lutego 2019 r. obchodziliśmy w szkole Dzień Patrona Szkoły – króla Jana III Sobieskiego. Przygotowania do tej uroczystości rozpoczęły się już dwa tygodnie wcześniej, tzn. kiedy ogłoszone zostały  konkursy plastyczne (dla uczniów klas I – II oraz dla starszych uczniów SP nr 30, gimnazjalistów oraz licealistów pt. „Król Jan III Sobieski – patron mojej szkoły”). Uczniowie starszych klas na godzinach wychowawczych przygotowali plakaty klasowe dotyczące biografii króla, a chętni również foldery prezentujące ciekawe fakty z życia władcy.  Celem konkursu było poszerzenie wiedzy na temat osobowości i wizerunku patrona szkoły. W dniu uroczystości gimnazjaliści zaprosili społeczność uczniowską do wysłuchania biograficznego montażu prezentującego postać króla Jana III Sobieskiego. Wyróżnione w konkursie portrety władcy oraz plakaty poszczególnych klas zostały wystawione w holu szkoły. Wszystkim uczestnikom gratulujemy inwencji twórczej.