Szanowni Rodzice,

Przypominamy o konieczności złożenia potwierdzenia woli uczęszczania do szkoły podstawowej dzieci zakwalifikowanych do klasy I i IV. w terminie do 5 kwietnia 2019 r. godz. 15.00.

Niezłożenie potwierdzenia woli w przewidzianym terminie będzie skutkować skreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych.

Potwierdzenie woli w przypadku klas I, dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej Nr 30 w Rzeszowie (Rejtana (nr. parzyste), Karowa, Wierzbowa, Warzywna, Litawora, Popiełuszki, Świadka, Podwisłocze (nr. nieparzyste od 23 wzwyż oraz parzyste od 30 wzwyż), Cegielniana, Pigonia, Seniora, Kopisto).