Rzeszów, 18.04.2019r.

Drodzy Rodzice!

 

W związku z zaistniałą sytuacją w oświacie informujemy, że strajk, który jest wynikiem sporu zbiorowego, jest w pełni legalny.

My, nauczyciele, prosimy o wsparcie i zrozumienie, ponieważ walczymy o lepszą edukację i przyszłość dla Państwa dzieci. 

 

Oto nasze postulaty:

 1. Zmiana przeładowanej podstawy programowej: mniej teorii, więcej doświadczeń, nauka kreatywna, rozwijanie kompetencji kluczowych.

Narzucona i ciągle zmieniająca się podstawa programowa wymusza na nauczycielach przekazywanie zbędnych i często nieprzydatnych w życiu treści, a co za tym idzie – zadawanie pewnych partii materiału do opanowania w domu kosztem czasu wolnego i wypoczynku Państwa dzieci.

 

 1. Mniej liczne klasy ( do 20 osób, w grupach językowych maksymalnie 12 osób).

W przeładowanych klasach nie może być mowy o indywidualnym podejściu do każdego ucznia. Przedszkola zamieniają się w „przechowalnie’, w których nauczyciel koncentruje się głównie na tym, by dziecku nic się nie stało.

Rodzice, czy chcecie szkoły, która zabija indywidualność i kreatywność Waszych dzieci?

 

 1. Powrót nauczania indywidualnego do szkoły.

Umożliwienie dzieciom integracji z rówieśnikami, a nie skazywanie ich na izolację w czterech ścianach. Zmieniając przepisy dotyczące organizacji nauczania indywidualnego, wyrządzono ogromną krzywdę zarówno dzieciom, jak i rodzicom uczniów niepełnosprawnych.

 

 1. Zwiększenie liczby psychologów, specjalistów w szkole.

Jeśli Państwa dzieci wymagają pomocy ze strony logopedy, pedagoga szkolnego, psychologa, to zapewne udajecie się do prywatnych gabinetów, ponieważ liczba etatów takich specjalistów w szkołach została ograniczona lub zlikwidowana.

 

 1. Lżejsze plecaki.

Światowa Organizacja Zdrowia informuje, że ciężar, który dźwiga dziecko, nie powinien przekraczać 15 proc. jego wagi. Tymczasem uczniowie codziennie noszą plecaki, które nawet o 3 kg przewyższają tę masę. A to wywołuje między innymi wady postawy. Problem ten poruszył Rzecznik Praw Dziecka.

 

 1. Opieka higienistki szkolnej w czasie godzin pracy placówki.

W wielu szkołach dyżur higienistki ogranicza się do kilku godzin np. przez dwa dni w tygodniu. A co w pozostałe dni?

 1. Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne.

Często nauczyciele mają do dyspozycji wyłącznie tablicę i kredę, co w XXI wieku jest po prostu nie do pomyślenia. Brakuje dostępu do podstawowych narzędzi pracy: komputerów i tablic multimedialnych. Jak mamy prowadzić atrakcyjne zajęcia?

 

 1. Ograniczenie biurokracji celem zwiększenia czasu dla uczniów.

Konieczność sporządzania i wypełniania kolejnych dokumentów: planów, dzienników, przygotowywanie analiz, arkuszy, ewaluacji, raportów itp. Zabiera to mnóstwo czasu i energii, którą moglibyśmy spożytkować na zaplanowanie kreatywnych zajęć z Państwa dziećmi.

 

 1. Zniesienie egzaminu po szkole podstawowej.

Nauczyciele, mając na uwadze uzyskanie przez ucznia możliwie najwyższego wyniku na egzaminie, niejednokrotnie uczą, jak rozwiązywać testy, zamiast przekazywać wiedzę i rozwijać pasje dzieci. Uważamy, że edukacja przynajmniej na poziomie podstawowym powinna być pozbawiona presji związanej z wynikami egzaminu.

 

 1. Dobra szkoła z atrakcyjnymi zajęciami dodatkowymi.

Wszelkie zajęcia dodatkowe są prowadzone przez nauczycieli nieodpłatnie. To tylko dzięki takim pasjonatom Państwa dzieci mogą uczęszczać między innymi na zajęcia sportowe, taneczne, językowe. Nauczyciele często nie liczą czasu poświęconego na wyjazdy, wycieczki, zielone szkoły, pikniki, biwaki, konkursy organizowane również w soboty – robią to dla uczniów.

 

 1. Utrzymanie jednozmianowości w szkole tak, aby dzieci miały możliwość rozwijania swoich zainteresowań i pasji.

 

 

Szanowni Państwo!

Chcemy nowej szkoły na miarę XXI wieku i godnych zarobków!

Nie zgadzamy się na przerzucanie na nas kosztów edukacji!

Nie zgadzamy się na deprecjonowanie zawodu nauczyciela!

Ten strajk jest dla nas wszystkich lekcją życia, bo walczymy o przyszłość naszego kraju.

                                                                      

Nauczyciele ZSO nr4 w Rzeszowie