Innowacja pedagogiczna” Radzę sobie z emocjami i je rozumiem”. 

10 maja w ramach innowacji pedagogicznej „Radzę sobie z emocjami i je rozumiem”, prowadzonej
w klasie 2b SP przez panią Dominikę Lenkiewicz i panią Magdalenę Baszak, odbyły się zajęcia, których tematem było „Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe”. Podczas zabawy uczniowie mieli za zadanie odróżnić dobre postępowanie od złego i zrozumieć, że aby zgodnie żyć i pracować z innymi trzeba się stosować do pewnych ustaleń, zasad i reguł, i że przez swoje złe zachowanie robimy przykrość swoim bliskim.