Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Rzeszowie składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy z ogromnym zaangażowaniem włączyli się w przygotowania tegorocznego Pikniku Rodzinnego.

     Podziękowania kieruję do Rady Rodziców ZSO nr 4 i PP nr 34, sponsorów, darczyńców, ludzi dobrej woli i przyjaciół naszej szkoły.

     Dziękuję nauczycielom i pracownikom szkoły – to dzięki waszym steraniom organizacja tak dużego przedsięwzięcia była możliwa,
a piknik okazał się naszym wspólnym sukcesem.

 

                       Z wyrazami szacunku

                                                                Jolanta Pietrasz

Dyrektor ZSO nr 4 w Rzeszowie