UROCZYSTOŚĆ OBCHODÓW 4 CZERWCA 1989

  1. rocznica pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych w Polsce

 

Happening na rzeszowskim Rynku

4 czerwca 2019 r., godz. 11.00 – 13.00

  • Scena:

11.00 – powitanie uczestników happeningu – Michał Samborski;

11.10 – improwizacja taneczna „taniec wolności” solo Anna Gunia
             z Rzeszowskiego Domu Kultury w Rzeszowie (5 min);

11.15 – występy wokalistów z Rzeszowskiego Domu Kultury
             w repertuarze „wolnościowym”;

11.30 – występ artystyczny dzieci z Przedszkola Publicznego nr 13
             w Rzeszowie w repertuarze patriotycznym;

12.00 – wspólne odśpiewanie wraz z mieszkańcami Rzeszowa Hymnu
             Polski;

12.10 – „Menu wolności” – rzeszowskie proziaki przygotowane przez
             Restaurację „Stolarnia” – poczęstunek;

  • Animacje na płycie Rynku:

Orzeł w Sercu Miasta – kredowe graffiti (na kostce brukowej Rynku zostanie zarysowany kontur herbu Polski. Każda chętna osoba będzie mogła wypełnić kredą herb);

„Czym Dla Mnie Jest Wolność” – w wyznaczonym miejscu rozciągnięty zostanie długi pas białego płótna. Na tej płóciennej planszy każdy
z mieszkańców Rzeszowa będzie mógł napisać słowo, które kojarzą mu się z wyrażeniami zawartymi w tytule projektu;

  • Reportaż fotograficzny dokumentujący wydarzenie z Rynku wykona Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa.

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, ul. Sokoła 13

3-22 czerwca 2019 r.

„4 czerwca 1989r. – 30 lat transformacji systemowej w Polsce”  –  wystawa ze zbiorów Dokumentów Życia Społecznego WiMBP w Rzeszowie,  prezentująca materiały odzwierciedlające sytuację społeczno – polityczną towarzyszącą pierwszym wolnym wyborom 1989 r.,  w tym: obwieszczenia wyborcze, plakaty, gazetki NSZZ „SOLIDARNOŚĆ, fotografie Krajowej Agencji Wydawniczej . 

Wstęp wolny, w godzinach otwarcia placówki.

Filia nr 8 przy ul. Okulickiego 3

1-15 czerwca 2019 r.

„Książki poza cenzurą” zorganizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie.

Wstęp wolny, w godzinach otwarcia Biblioteki.

Filia nr 4 przy ul. Ofiar Katynia 15

4 czerwca 2019 r.  o godz. 9:00

„Zgadnij, kim jesteś?” – lekcja patriotyczna o polskości i symbolach narodowych dla dzieci z klas nauczania początkowego.

Filia nr 7 przy ul. Osmeckiego 51

3 czerwca 2019r. o godz. 8:30 – 10:00

„1989 – Wybory Czerwcowe – Schyłek PRL” – prelekcja Zenona Fajgera
z Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie dla uczniów szkoły podstawowej i średniej.