Uczniowie klas piątych SP i trzecich Gimnazjum brali udział w Ogólnopolskim Konkursie Biologicznym organizowanym przez CES. 
Dwudziestu uczestników poszerzało swoją wiedzę biologiczną i osiągnęło wysokie wyniki:
Amelia Dąbrowiecka kl.5b – dyplom laureata i nagrodę książkową,
Nikodem Prokop z kl. 5b oraz Natalia Harhala, Klara Gujda, Hubert Dryja z kl. 5a otrzymali dyplomy laureata.
Dyplomy wyróżnienia i uznania otrzymało pięciu innych uczniów kl. 5 SP.
Natomiast wśród uczniów klas 3a, 3c, 3g Gimnazjum: 
Julia Kot kl.3g otrzymała dyplom laureata i nagrodę książkową,
Katarzyna Jaworska i Dominika Kawuza – dyplom laureata,
pozostali uczniowie otrzymali Dyplomy wyróżnienia i uznania.
Gratulujemy!
Opiekunowie: Tamara Micał i Ewa Dudek