Zabawy i gry integracyjne w klasie i na boisku szkolnym, wyjście na lody do cukierni „Mikołaj”.