14.10. 2019 roku, w Dniu Edukacji Narodowej, odbyło się uroczyste Pasowanie na Ucznia. Uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie w obecności rodziców oraz zostali oficjalnie przyjęci do grona uczniów.