Oglądanie filmu „LEGIONY” zostało poprzedzone wykładem przedstawiciela Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie.