Kształcimy Patriotycznie. Podczas obchodów Święta Niepodległości, szkoła zadrżała w posadach od śpiewu całej Braci Szkolnej.

Uczniowie i nauczyciele najpierw zaśpiewali Hymn Polski – wszystkie zwrotki, a potem przepiękne pieśni legionowe, patriotyczne.