W listopadzie na świetlicy został zorganizowany konkurs wiedzy na temat zdrowia i zdrowego odżywiania. Klasy IIa i IIb podjęły wyzwanie by zmierzyć się z tematem : zdrowie i zdrowy styl życia. W konkursie było kilka zadań do wykonania. Uczniowie podzieleni na grupy ze swoim kapitanem na czele mieli wymyśleć swoją nazwę, narysować logo grupy, wymyśleć hasło promujące zdrowie, odpowiedzieć na zagadki i kilka pytań otwartych. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą, duchem rywalizacji i kreatywnością. Możemy być spokojni bo wychowankowie naszej szkoły mają bardzo dużą wiedzę na temat zdrowia. Pozostało tylko wcielić tą wiedzę w życie.

Gościem podczas konkursu była higienistka szkolna, która wprowadziła dzieci w temat zdrowego stylu życia i ważnej roli higieny osobistej.

Organizator konkursu : Lidia Hajnus