Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice

Szkoła Podstawowa nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie zaprasza do udziału w konkursie ,,Zachowanie wobec osób niepełnosprawnych w różnych sytuacjach życiowych’’ pod hasłem: ,,Pomoc na co dzień’’.

Cel konkursu:

Kształtowanie właściwych postaw wobec osób niepełnosprawnych

Podniesienie wzrostu poziomu świadomości społecznej wobec ww. osób

Zachęcenie uczniów do wykorzystania nowych urządzeń multimedialnych

Temat konkursu: „Pomoc na co dzień”

Oczekujemy filmów, które powstaną w oparciu o pozytywne/właściwe zachowania w następujących sytuacjach:

zachowanie wobec osoby niepełnosprawnej (która porusza się na wózku inwalidzkim lub o kulach)

zachowanie kierowców na parkingu, chodniku gdzie znajduje się , „koperta” przeznaczona dla osób niepełnosprawnych

zachowanie wobec osoby niepełnosprawnej, która porusza się z psem przewodnikiem

zachowanie wobec osoby niesłyszącej

zachowanie wobec osoby niewidomej (np. przy przejściu dla pieszych, na przystanku autobusowym)

zachowanie wobec niepełnosprawnej/ego koleżanki/kolegi ze szkoły

Zasady konkursu:

Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży w poszczególnych kategoriach wiekowych:

klasy 1 -3 szkoły podstawowej

klasy 4 -8 szkoły podstawowej

Praca może być stworzona przez uczestnika indywidualnego lub przez grupę uczniów (max. 4 osoby w grupie)

Wymogi techniczne:

Uczestnicy konkursu przedstawiają, zapisaną na płycie DVD, jedną pracę konkursową w formacie zgodnym z odtwarzaniem Windows Media Player, którego czas projekcji nie przekracza 5 minut.

Praca konkursowa może zostać wykonana w dowolnie wybranej konwencji i gatunku filmowym oraz technice.

Każda płyta powinna zawierać umieszczoną z tyłu metryczkę ( imię i nazwisko, wiek, klasa).

Zgłoszenie do konkursu:

Prace konkursowe należy składać do opiekunów konkursu do 27 LISTOPADA 2019 r. (środa)

klasy 1 – 3 szkoły podstawowej – p. Michalina Jaworska, p. Jolanta Mituś

klasy 4 – 8 szkoły podstawowej – p. Irena Daczyńska

Nagrania zostaną wyświetlone 3 grudnia na holu szkoły z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.