21.11. 2019 r. kl. I d obchodziła Dzień Życzliwości i Pozdrowień, czyli święto pozytywnych emocji, dobrych uczynków i serdecznych pozdrowień. W tym dniu wszyscy uczniowie obdarowywali się nawzajem szerokimi uśmiechami oraz dobrym słowem. Ponadto każdy wykonał piękny rysunek/ laurkę dla swojego sąsiada z ławki.