Klasa III d wzięła udział w zajęciach w ramach Szkoły Promującej Zdrowie pt. „ Woda – główne źródło zdrowego życia”, na których zapoznała się z wpływem wody na funkcjonowanie naszego organizmu oraz zaletami jej picia. Uczniowie poznali budowę człowieka i znaczenie wody dla poszczególnych organów. Zajęcia te przeprowadziła Pani Michalina Jaworska.