Konkurs na najpiękniejszą ozdobę choinkową.

Serdecznie zapraszamy dzieci klas I-III do udziału w konkursie na najpiękniejszą ozdobę choinkową.

Cele konkursu:

 • inspirowanie dzieci do prac twórczych,
 • rozwijanie zamiłowania do rękodzieła,
 •  kultywowanie tradycji własnoręcznego wykonywania ozdób choinkowych,
 • rozwijanie zdolności manualnych dzieci,

Zasady konkursu:

 • Uczestnicy chcący wziąć udział w konkursie powinni dostarczyć do wychowawcy lub na świetlicę szkolną ręcznie wykonaną ozdobę choinkową w terminie do 6 grudnia 2019 roku.
 • Do ozdoby konkursowej należy dołączyć metryczkę zawierającą imię i nazwisko autora oraz klasę.
 • Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu jedną pracę.
 • Ozdoba choinkowa powinna być na tyle lekka, żeby dało się ją powiesić na choince.
 • Każda praca powinna być zaopatrzona w solidnie przymocowany element umożliwiający zawieszenie ozdoby na gałązce choinki.

Kryteria oceny:

 •  pracochłonność i staranność wykonania,
 • pomysł i inwencja twórcza przy wykonywaniu ozdoby choinkowej,
 • ogólne wrażenie estetyczne;

Ogłoszenie wyników konkursu.

Ozdoby choinkowe, które wezmą udział w konkursie zostaną wykorzystane do świątecznych aranżacji świetlicy szkolnej. Część z nich zostanie wystawiona na sprzedaż na świetlicowym kiermaszu bożonarodzeniowym a dochody ze sprzedaży zostaną przeznaczone na zakup nagród dla dzieci i niezbędnych materiałów do prac twórczych. Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród nastąpi 9 grudnia na świetlicy szkolnej. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.