W dniu 25 listopada grupa uczniów z klasy 3b uczestniczyła w zajęciach z treningu umiejętności społecznych pod opieką Pani Magdaleny Baszak i Pani Jolanty Mituś. Tematem zajęć była jedna z umiejętności komunikacyjnych tj. zadawanie pytań. Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się jak brzmią pytania zwrotne, które zadajemy w trakcie rozmowy i w jakim celu kierujemy je do osoby, z którą rozmawiamy. Uczniowie po obejrzeniu filmu modelowego, odegrali scenki w grupach, przeprowadzając dialog na określony temat, wykorzystując wcześniejsze informacje dotyczące ćwiczonej umiejętności.