Ze względu na bezpieczeństwo naszych uczniów, wprowadziliśmy zasady poruszania się na terenie szkoły Rodziców i osób postronnych. Zostały stworzone strefy przeznaczone dla uczniów oraz miejsca przebywania osób dorosłych nie będących pracownikami szkoły. Prosimy o ich przestrzeganie.