W dniach od 2 do 12 grudnia uczniowie edukacji wczesnoszkolnej wzięli udział w Ogólnopolskiej Stypendiadzie Wczesnoszkolnej. Od 2 do 9 dzieci wykonywały prace plastyczne na konkurs ” Plastuś”. 11 grudnia uczniowie klas trzecich uczestniczyli w konkursie ortograficznym, a 12 w ” Plusiku” konkursie matematycznym podczas, którego rozwią

zywali zadania na dodawanie i odejmowanie w zakresie 100. Teraz z niecierpliwością czekamy na wyniki.