Regulamin konkursu – pobierz

Karta zgłoszenia na konkurs – pobierz
Konkurs Plastyczny pt. „Moja ulubiona kolęda”

Rozpoczyna się drugi tydzień adwentu, a my dla lepszego przygotowania się do świąt Bożego Narodzenia i pięknego wykorzystania tego czasu zapraszamy Was do konkursu plastycznego!
Przypomnijcie sobie wasze ulubione kolędy i pastorałki, puśćcie wodze wyobraźni i stwórzcie własne oryginalne i niepowtarzalne prace!!!

WAŻNE INFORMACJE dla artystów !!

Konkurs ma charakter otwarty – mogą w nim uczestniczyć przedszkola, szkoły, parafie, kluby, świetlice i osoby prywatne,

Konkurs jest organizowany w 6 kategoriach wiekowych:

* kategoria – dzieci przedszkolne – najmłodszych dzieci, które lubią trzymać kredki w ręce

* kategoria – dzieci klas I-III – dla juniorów, którzy chętnie realizują sie poprzez rysunek

* kategoria – dzieci klas IV-VI – dla młodych znawców fachowej kreski

* kategoria – dzieci i młodzież klas VII, VIII – dla młodych dam i młodzieńców, pragnących wyżyć się na polu artystycznym

* kategoria – młodzież ze szkół licealnych, technicznych, zawodowych – dla wytrawnych twórców dzieł plastycznych

* kategoria – rodzinna – dorośli wspólnie z dziećmi i młodzieżą – dla całych rodzin na weekendowe adwentowe wieczory!

Technika dowolna płaska, bez materiałów sypkich (kasza, ryż) i bez plasteliny, aby prace nie uległy uszkodzeniu, co wpłynęłoby na ocenę! 🙁

Prace w formacie A3 lub A4 lub ich wielokrotność.

WAŻNA WIADOMOŚĆ!!!

Prace należy składać do dnia 10 stycznia 2020r. w Rzeszowie w sekretariacie szkoły lub przedszkola, biorących udział w orszaku.

Kto chciałby indywidualnie, spoza szkół wziąć udział w konkursie – zapraszamy i prosimy o kontakt otkwrzeszowie@gmail.com .

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

PAMIĘTAJCIE Karta zgłoszeniowa musi koniecznie być przyklejona na odwrocie pracy!!! Prace bez przyklejonej Karty Zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie.

Informacja dla opiekunów plastycznych w szkołach, świetlicach i przedszkolach: bardzo doceniamy Państwa wkład i zaangażowanie w propagowanie konkursu – organizatorzy w tym roku przygotowują list gratulacyjny dla Opiekuna Plastycznego, w związku z tym bardzo prosimy o imię, nazwisko i kontakt (telefon, e-mail) na karcie zgłoszeniowej dziecka. (Przewidzieliśmy w niej w tym roku osobną rubrykę dla opiekuna.)

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu, załączonym do niniejszego maila. Można go także znaleźć na stronie: www.rzeszow.orszak.org oraz na stronie Facebook „Orszak Trzech Króli Rzeszów”

W imieniu organizatorów
Krystyna Łobos
tel.502 636 558
mail: Krystyna Łobos <krystyna.lobos@gmail.com>