W ramach Programu Szkoła Promująca Zdrowie uczniowie XII LO biorą aktywny udział w procesie edukacji zdrowotnej. W grudniu uczniowie kl. 1c LO wraz z wychowawcą opracowali i zrealizowali temat godz. wychowawczej „Dwa oblicza cholesterolu”. Uczniowie są świadomi ważnej roli cholesterolu w organizmie a z drugiej strony zagrożenia miażdżycą przy podwyższonym poziomie zwłaszcza cholesterolu LDL . Scenariusz został udostępniony i zrealizowany w innych klasach licealnych. Dodatkowo na tablicy w korytarzu została umieszczona informacja o cholesterolu LDL i HDL, produktach które powinniśmy ograniczać w codziennej diecie oraz tych które powinniśmy częściej spożywać.
W kolejnym miesiącu  klasa 1e LO proponuje temat dotyczący roli węglowodanów.