Szanowni Rodzice!

Zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. dotyczącym kształcenia na odległość, rozpoczynamy realizację podstawy programowej. Od 25 marca (czyli od środy) rozpoczynamy współpracę z Państwa dziećmi w oparciu o poniższe zasady (prosimy o przekazanie tych informacji dzieciom):

– podczas realizacji zajęć będziemy opierać się na platformie Office 365 oraz e-dzienniku, które stwarzają warunki do ścisłej współpracy nauczycieli i uczniów,

– obciążenie ucznia w poszczególnych dniach tygodnia będzie realizowane z uwzględnieniem jego możliwości (ze szczególnym naciskiem na przedmioty
egzaminacyjne: język polski, matematyka i angielski),

– nauczyciele poszczególnych przedmiotów będą informować o szczegółach dotyczących realizacji danej lekcji i zasadach udostępniania materiałów do pracy,

– zajęcia będą tak przygotowywane, aby uczeń mógł pracować samodzielnie. A jeśli będzie potrzebował pomocy – umożliwiamy konsultacje, rozmowy, czaty, itp.

– w najbliższym czasie otrzymają Państwo grafik zajęć i terminów konsultacji dla uczniów,

– nauczyciele będą weryfikować i oceniać wiedzę oraz umiejętności uczniów; oceny będą wpisywane do e-dziennika; szczególną uwagę będą zwracać na
aktywność i starania ucznia oraz terminowość wykonywania zadań.

Wiemy jak trudny to czas – dla Państwa, dzieci i dla nas – nauczycieli. Ale poradzimy sobie i jesteśmy pewni, że Państwa dzieci również. Będziemy z nimi
w kontakcie, będziemy ich wspierać i motywować do pracy i nauki.