Weź udział w naszym konkursie „Smacznie, zdrowo i witaminowo.

PRZYGOTUJ

zdrowy posiłek.

ZRÓB

1-3 zdjęcia.

NAPISZ

Przepis (składniki + sposób wykonania).

Zdobądź nagrodę. Przepis ze zdjęciami umieszczonymi na jednej kartce prześlij do wychowawcy klasy.

KONKURS TRWA OD 07.05.2020 DO 27.05.2020

REGULAMIN KONKURSU Pt. „Smacznie, zdrowo i witaminowo.”

Jeśli zależy Ci na zdrowym odżywianiu i masz pomysł na zdrową potrawę, która zagości w Twoim jadłospisie, możesz podzielić się pomysłem i wziąć udział w konkursie.

Konkurs realizowany jest przez ZSO Nr 4 w Rzeszowie – Szkołę Promującą Zdrowie,

dla klas I-III.

Głównym celem konkursu „Smacznie, zdrowo i witaminowo” jest rozbudzenie zainteresowania dzieci w wieku szkolnym tematem zdrowego żywienia.

Cele szczegółowe to:

– zachęcenie dzieci tematyką zdrowego żywienia

– popularyzowanie wiedzy o żywności oraz jej wpływie na zdrowie

– rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie chęci przyrządzania zdrowych posiłków

– rozwijanie estetyki przyrządzonej potrawy

Uczestnikami konkursu mogą być rodziny z dziećmi z klas I-III

Udział w konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne i równoważne z wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora danych do celów promocyjnych Szkoły Promującej Zdrowie na stronie internetowej szkoły.

Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować zdrową potrawę :

podać przepis składający się z listy składników i opisu sposobu przyrządzenia potrawy

nazwę potrawy

zrobić zdjęcia podczas przygotowywania potrawy oraz jej efekt końcowy,

umieścić to wszystko na jednej kartce

informacje o czasie przygotowania

swoje imię i nazwisko, klasa

wykonaną pracę przesłać do wychowawcy klasy

Nadsyłanie prac trwa od 07.05.2020r do 27.05.2020r

Wyłonienie zwycięzców konkursu nastąpi 05 czerwca 2020 r. Przy ocenie prac konkursowych komisja będzie brać pod uwagę w równym stopniu kryteria:

czy potrawa jest zdrowa

estetyczne wykonana

zaangażowanie członków rodziny

atrakcyjność obróbki przesłanej strony

Organizatorami konkursu jest lider Szkoły Promującej Zdrowie i członkowie.

W skład Komisji wchodzą : wychowawcy klas I-III.

Spośród nadesłanych prac wychowawca wybierze 3 prace, które będą umieszczone w elektronicznej Szkolnej Księdze Kulinarnej Szkoły Promującej Zdrową Żywność.

Nagrodą w konkursie jest cząstkowa ocena celująca dla uczniów wyłonionych prac przez wychowawcę i ocena bardzo dobra dla uczniów pozostałych przysłanych w terminie prac.

Życzymy powodzenia i smacznej zabawy.

Lider i organizator konkursu: Wioletta Pietrucha