Prezentacja Projektu Mały Architekt

Drodzy Rodzice i uczniowie !

Oto konstrukcje z klocków wykonane przez Małych Architektów ze Szkoły Podstawowej Nr 30

w Rzeszowie.

Należy podkreślić, że:

1. Udział w Projekcie dał dzieciom okazję do czynnego odpoczynku, rozwijania aktywności i

wzbogacenia doświadczeń.

2. Prace nad konstrukcjami z klocków wymagały dużego zaangażowania, inicjatywy i energii do

pracy.

3. Wszystkie dzieci biorące udział w Projekcie wykazały się wielką pomysłowością, wyobraźnią i

kreatywnością.

Małym Architektom zostaną wręczone nagrody w Świetlicy Szkolnej po powrocie do szkoły.

GRATULACJE !