Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w związku z wprowadzeniem nauczania zdalnego od dnia 25 marca br. wprowadza się zmiany w systemie nauczania i oceniania.

Zmiany w systemie nauczania i oceniania w ZSO Nr 4 w Rzeszowie (pdf)