Szanowni Państwo!

W związku z panującą pandemią w codziennej pracy towarzyszyć nam będą nadzwyczajne środki ostrożności. Każdej klasie zostanie przypisana jedna sala lekcyjna, w której oprócz zajęć sportowych odbywać się będą zajęcia ze wszystkich przedmiotów nauczania. Przerwy międzylekcyjne uczniowie będą spędzać w strefach, w których znajdują się przypisane im sale lekcyjne. W strefie klas młodszych dzieci spędzać będą  przerwy pod opieką wychowawców w czasie wybranym przez nauczycieli. Wychowanie fizyczne i zajęcia ruchowe będą prowadzone w salach gimnastycznych lub przy sprzyjających warunkach pogodowych na boisku lub placu zabaw. Sale lekcyjne i korytarze będą regularnie wietrzone i dezynfekowane. Przy wejściu do szkoły obowiązywać będzie dezynfekcja rąk. W strefie wspólnej również maseczki. Szczegółowe procedury, będą obowiązywać na terenie placówki z uwzględnieniem postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów lub  pracowników szkoły. Procedury zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

UWAGA! Zmiana przydziału sal od 20.10.2020 r. dla klas: 4a, 4b, 6a, 6b, 7a, 8a.

KLASA NUMER SALI
1asp sala 8
1bsp sala 9
1csp sala 10
1dsp integracja sala K-5
2asp sala 21
2bsp sala 19
2csp sala 20
2dsp integracja sala K-2
2esp integracja sala 14
3asp sala biblioteka
3bsp sala 17
3csp sala 18
4asp sala 28
4bsp integracja sala 29
4csp sala 27
4dsp integracja sala 26
5asp sala 22
6asp sala 32
6bsp integracja sala 33
7asp sala 30
7bsp integracja sala 34
8asp integracja sala 35
1als integracja nauka zdalna
1bls integracja nauka zdalna
2agi integracja nauka zdalna
2bgi integracja nauka zdalna
2cls integracja nauka zdalna
2dls integracja nauka zdalna
2els integracja nauka zdalna
3aLi integracja nauka zdalna
3bLt terapeutyczna nauka zdalna