Pierwszaki (kl. 1a, 1b, 1c, 1d) poznają i utrwalają zasady ruchu drogowego oraz zapamiętują sposoby bezpiecznego przejścia przez ulicę.